Ansatte

Liten

Anette Ribe Vatne

Stilling: Fagarbeider

Siri Andersen

Stilling: Pedagogisk leder

Ken Lien

Stilling: Styrer
994 21 361
ken@hovagbhg.no

Simon Harrold

Stilling: Assistent
970 83 932
simonharrold6@hotmail.com

Sølvi Olsen

Stilling: Assistent
907 20 371
soelvol@online.no

Stor

Anette Ribe Vatne

Stilling: Fagarbeider

Siri Andersen

Stilling: Pedagogisk leder

Ken Lien

Stilling: Styrer
994 21 361
ken@hovagbhg.no

Sølvi Olsen

Stilling: Assistent
907 20 371
soelvol@online.no

Simon Harrold

Stilling: Assistent
970 83 932
simonharrold6@hotmail.com

Andre ansatte

Kari Lise Svaleng

Stilling: Annet
karilis@hotmail.com

Styrelezer stiftelsen HH