Priser

Prisliste Høvåg Barnehage

Gebyrer i Høvåg barnehage 2017

 

For barnehager gjelder makspris for fulltidsplass, som reguleres gjennom statsbudsjettet hvert år. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % fra og med søsken nr. 3.

 

Barnehager 2017 pris pr. mnd.

Barnehageplass 100% Kr 2 730,-

Barnehageplass 80% Kr 2 480,-

Barnehageplass 60% Kr 2 030,-

Kost (ved 100%) Kr 347,-

 

Reduksjonsordninger: Redusert foreldrebetaling: Ingen skal betale mer enn seks prosent av sin inntekt for en barnehageplass (Familier med årsinntekt inntekt under 500 500,- kroner kan søke)

Gratis kjernetid: 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere årsinntekt enn 417 000,-(428 000,- fom 01.08.17) kroner får 20 timers gratis oppholdstid i barnehage.