Priser

Prisliste Høvåg Barnehage

Gebyrer i Høvåg barnehage 2018

 

For barnehager gjelder makspris for fulltidsplass, som reguleres gjennom statsbudsjettet hvert år. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2, og 50 % fra og med søsken nr. 3.

 

Barnehager 2018 pris pr. mnd.

Barnehageplass 100% Kr 2 910,-

Barnehageplass 80% Kr 2 660,-

Barnehageplass 60% Kr 2 210,-

Kost (ved 100%) Kr 349,-

 

Reduksjonsordninger: Redusert foreldrebetaling: Ingen skal betale mer enn seks prosent av sin inntekt for en barnehageplass (Familier med årsinntekt inntekt under 533 500,- kroner kan søke)

Gratis kjernetid: 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med samlet lavere årsinntekt enn 533 500,- gjeldene for 2018, kan få 20 timers gratis oppholdstid i barnehage.